احادیث مهدوی مطالب مهدوی مطالب ویژه

برترین بهار(قسمت سوم)

السلام علیک یا ربیع الانام و نضرة الایام

بهار ، پيام آور رويش و شادي است و امام زمان(عج) بهار آشناي دل ها و
سبزي روزگاران است.

بررسي روايات نشان مي دهد، كه عصر ظهور سرشار از جلوه هاي بهاري است.

بهار، هميشه‌ با تحفهِ‌ سرسبزي‌ و شادابي‌ و نشاط‌ همراه‌ است. بنابراين،
طبيعت‌ و تمام‌ موجودات‌ به‌ بهار عشق‌ مي‌ورزند.

بررسي‌ روايات‌ نشان‌ مي‌دهد، ترسيمي‌ كه‌ از امام‌ مهدي(عج) و دستاوردهاي‌
آن‌ بزرگمرد، صورت‌ گرفته‌ است؛ مملو از جلوه‌هاي‌ بهاري‌ است. حتي ، از
امام(ع)، به‌ عنوان‌ بهار نام‌ برده‌ شده‌ است.

سومین شباهت:
تازگی، نو و جدید شدن از دیگر ویژگی های بهار است، که جان را صفا می بخشد.

بهار جان‌ها، مهدي‌ زهرا نيز، با تازگي‌ توا‌م‌ است، جاهليت‌ها را زدوده‌ و
اسلام‌ را از نو بنا مي‌نهد.

امام‌ صادق(ع):

يصنع‌ كما صنع‌ رسول‌ اللّه‌ يهدم‌ ما كان‌ قبله‌ كما هدم‌ رسول‌ اللّه‌ امر
الجاهليه` و يستأ‌نف‌ الاسلام‌ جديدا بعد ان‌ يهدم‌ ما كان‌ قبله.(۱)

او چون‌ پيامبر عمل‌ مي‌كند، چنان‌كه‌ پيامبر آن‌چه‌ در قبل‌ بوده‌ را از بين‌
برده، جاهليت‌ را نابود ساخته‌ و اسلام‌ را بنا نهاد، او نيز گذشته‌ را نابود و پس‌
از ريشه‌ كن‌ ساختن‌ بدعت‌ها، اسلام‌ را از نو پياده‌ مي‌كند.

امام‌ جواد(ع):

يقوم‌ بامر جديد و سنه` جديده‌ و قضاء جديد.(۲)

امر، سنت‌ و قضاي جديدي‌ را اقامه‌ مي‌سازد.

 

چهارمین شباهت:
بهار یعنی رفتن تمام مظاهر سردی، خشکی و مردگی و فرج و گشایشبرای تمام آن ها که آرزوی روئیدن را به سر داشته اند.

پيش‌ از ظهور بهار، سوز سرما، رنج‌ آور و تلخ‌ است؛ )ظهر الفساد في‌ البر و
البحر بما كسبت‌ ايدي‌ الناس.(۳)

بي‌عدالتي، ظلم‌ و ستم، دوري‌ از معنويات‌ و رخت‌ بر بستن‌ حيا و امانت‌ و…
اين‌ اوضاع‌ يخبندان‌ چنان‌ خواهد بود كه‌ آروزي‌ بهار به‌ فرياد و ناله‌ مي‌كشد؛ و
اشتد الطلب.

بر هر دياري‌ بگذري، بر هر گروهي‌ بنگري‌

با صد بيان‌ با صد زبان‌ در ذكر او غوغا بود(۴)

اين‌ المعد لقطع‌ دابر الظلمه، اين‌ المنتظر لاقامه` الامت‌ و العوج، اين‌
المرتجي‌ لازاله` الجور و العدوان.(۵)

كجاست‌ آن‌كه‌ براي‌ بركندن‌ ريشهِ‌ ظالمان‌ و ستمگران‌ عالم‌ مهيا گرديده‌
است. كجاست‌ آن‌كه‌ منتظر[يم] اختلاف‌ و كج‌رفتاري‌ها را به‌ راستي‌ اصلاح‌ كند؟
كجاست‌ آن‌كه‌ اميد [داريم] اساس‌ ظلم‌ و عدوان‌ را از عالم‌ براندازد؟

اين‌ قاصم‌ شوكه` المعتدين، اين‌ هادم‌ ابنيه` الشرك‌ و النفاق‌ اين‌ مبيد
اهل‌ الفسوق‌ و العصيان‌ و الطغيان، اين‌ حاصد فروع‌ الغيّ و الشقاق، اين‌ طامس‌
آثار الزيغ‌ و الاهواء اين‌ قاطع‌ حبائل‌ الكذب‌ و الفتراء.(۶)

كجاست‌ آن‌كه‌ شوكت‌ ستمكاران‌ را در هم‌ شكند؟ كجاست‌ آن‌كه‌ بنا و
سازمان‌هاي‌ شرك‌ و نفاق‌ را ويران‌ مي‌سازد؟ كجاست‌ آن‌كه‌ اهل‌ فسوق‌ و عصيان‌ و
ظلم‌ و طغيان‌ را نابود مي‌گرداند؟ كجاست‌ آن‌كه‌ نهال‌ [شاخه‌هاي] گمراهي‌ و
دشمني‌ و عناد را از زمين‌ برمي‌كند؟ كجاست‌ آن‌كه‌ آثار انديشهِ‌ باطل‌ و هواهاي‌
نفساني‌ را محو و نابود مي‌سازد؟ كجاست‌ آن‌كه‌ حبل‌ و دسيسه‌هاي‌ دروغ‌ و افترا را
از ريشه‌ قطع‌ خواهد كرد؟

بهار رخ‌ مي‌نمايد، سردي‌ها را مي‌زدايد. آنان‌ كه‌ به‌ سردي‌ها خو كرده‌ و از
عادات‌ زشت‌ سرما جدايي‌ ناپذيرند، سرنوشت‌ سرما را خواهند داشت‌ و آنان‌ كه‌ در
اوج‌ سرما، روح‌ خويش‌ را به‌ گرماي‌ انتظار، تقوي‌ و انجام‌ وظيفه، زنده‌ نگه‌
داشته‌اند، به‌ ديدن‌ بهار خوشنود مي‌گردند و به‌ ياري‌اش‌ به‌ جنگ‌ سرما و اهل
سرما‌ مي‌روند. براي‌ بشريّت، هيچ‌ سوز سرمايي‌ بدتر از ظلم، تبعيض‌ و بي‌عدالتي‌
نيست‌ و بهار واقعي‌ زماني‌ است‌ كه‌ از اين‌ امور، خبري‌ نباشد.

خلاصه آن که با ظهور مهدوی

۱- عدالت‌ برپا شده، احدي‌ به‌ ديگري‌ ستم‌ روا نمي‌دارد.

امام‌ رضا(ع):

فاذا خرج‌ اشرقت‌ الارض‌ بنور ربها وضوح‌ الميزان‌ بالعدل‌ بين‌ الناس‌
فلا يظلم‌ احدا احدا.(۷)

به‌ هنگام‌ ظهورش‌ جهان‌ با نور پروردگارش‌ مي‌درخشد. او ميزان‌ را به‌ عدل‌
در ميان‌ مردم‌ قرار مي‌دهد. ديگر كسي‌ در حق‌ كسي‌ ستم‌ نمي‌كند.

(يبيد الظلم‌ و اهله؛ ستم‌ و ستمگران‌ را نابود مي‌سازد).(۸)

(فتستبشر الارض‌ بالعدل؛ جهان‌ با پياده‌ شدن‌ عدالت، خوشحال‌ مي‌شود).(۹)

لا يقرع‌ احداً في‌ ولايته‌ بسوطٍ الا في‌ حد.(۱۰)

در تمام‌ دوران‌ حكومتش، جز به‌ هنگام‌ اجراي‌ حدود الهي، كسي‌ را مورد ضرب‌
قرار نمي‌دهد.

۲- حق‌ بر قرار و باطل‌ نابود مي‌گردد

هو الذي‌ يجمع‌ الكلم‌ و يتم‌ النعمه‌ و يحق‌ اللّه‌ به‌ الحق‌ و يزهق‌
الباطل‌ و هو مهديكم‌ المنتظر.(۱۱)

اوست‌ كه‌ سخن‌ها را يكي‌ مي‌كند (وحدت‌ كلمه‌ ايجاد مي‌كند) نعمت‌ها را كامل‌
مي‌گرداند. خداوند به‌ وسيلهِ‌ او حق‌ را تحقق‌ مي‌بخشد و باطل‌ را ريشه‌كن‌
مي‌سازد. او مهدي‌ منتظر شماست.

۳- با کمک یاران بهاری بدعت ها و باطل ها زدوده می شود

امام باقر(ع) در ذیل آیه «الذین ان مکناهم فی الارض…»(۱۲) فرمود:

هذه‌ لال‌ محمد الي‌ آخر الائمه‌ و المهدي‌ و اصحابه‌ يملكهم‌ اللّهُ مشارق‌
الارض‌ و مغاربها و يظهر الدين‌ يميت‌ اللّه‌ عزوجل‌ و باصحابه‌ البدع‌ و الباطل‌
كما امات‌ السفهه` الحق‌ حتي‌ لايري‌ اثر من‌ الظلم‌ يامرون‌ بالمعروف‌ و ينهون‌
عن‌ المنكر.(۱۳)

اين‌ آيه‌ در حق‌ آل‌ محمد(ص) است. در حق‌ امامان‌ معصوم‌ و حضرت‌ مهدي(ع) و
ياران‌ اوست‌ كه‌ خداوند آن‌ها را مالك‌ شرق‌ و غرب‌ جهان‌ نموده، آيين‌ اسلام‌ را
پيروز كرده، بدعت‌ها و باطل‌ها را به‌ دست‌ او و يارانش‌ نابود مي‌سازد، چنان‌كه‌
سفيهان‌ حق‌ را لگدمال‌ كرده‌ باشند. ديگر از ستم‌ها و بدعت‌ها نشانه‌اي‌
نمي‌ماند.

۵- زمان‌ سختي‌ها سپري‌ مي‌گردد

رسول‌ گرامي‌ اسلام: (به‌ يفرج‌ اللّه‌ عن‌ الامه؛ خداوند به‌ وسيلهِ‌ او از
امت، رفع‌ گرفتاري‌ مي‌نمايد).(۱۴)

به‌ يمحق‌ اللّه‌ الكذب‌ و يذهب‌ الزمان‌ الكلب‌ و يخرج‌ ذل‌ الرق‌ من‌
اعناقكم.(۱۵)

خداوند به‌ وسيله‌ او، دروغ‌ و دروغ گويي‌ را نابود مي‌سازد، روح‌ درندگي‌ و
ستيزه‌جويي‌ را از بين‌ مي‌برد و ذلّت‌ بردگي‌ را از گردن‌ آن‌ها برمي‌دارد.

۵- فتنه‌ها و غارت‌ها رخت‌ برمي‌بندد

امام‌ باقر(ع): (و تعدم‌ الفتن‌ و الغارات؛ فتنه‌ها و چپاولگري‌ها از بين‌
مي‌رود.)(۱۶)

۶- زمين‌ از هرگونه‌ آلودگي‌ پاك‌ و پاكيزه‌ مي‌گردد

(و تكون‌ الارض‌ كفاتور الفضه؛ زمين‌ همانند نقره‌ از هرگونه‌ تيرگي‌ پيراسته‌
خواهد بود).(۱۷)


۱- غیبت نعمانی/باب۱۳/ص۲۳۰٫

۲- همان/ص۲۳۴٫

۳-  روم(۳۰) آیه۴۱٫

۴- دیوان امام خمینی(رحمةالله علیه)/ص۱۰۳٫

۵- دعای ندبه، مفاتیح الجنان.

۶- همان.

۷- اعلام الوری/فصل ثانی/ص۴۳۴ – کمال الدین و تمام النعمه/ج۲/باب۳۵/ص۳۷۲٫

۸- بشارةالاسلام/ص۲۹۷ – روزگار رهایی/ص۵۲۴٫

۹- بشارةالاسلام/ص۷۱ – روزگار رهایی/ص۶۳۹٫

۱۰- الملاحم و الفتن/ص۶۶ – روزگار رهایی/ص۶۰۳٫

۱۱- ینابیع الموده/ص۹۲ – روزگار رهایی/ص۵۰۰٫

۱۲- آنان‌كه‌ اگر آن‌ها را در روي‌ زمين‌ امكانات‌ بدهيم، نماز را به‌ پاي‌ دارند
و زكات‌ را مي‌پردازند و امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر مي‌كنند و عاقبت‌ امور از
آنِ خداست-حج(۲۲) آیه ۴۱٫

۱۳- بحارالانوار/ج۵۱/ص۴۷ – الزام الناصب/ص ۲۵ و ۲۳۷٫

۱۴- همان.

۱۵- غیبت طوسی/ص۱۸۷٫

۱۶- ینابیع الموده/ج۳/ص۷۸٫

۱۷- الملاحم و الفتن/ص۶۶ – روزگار رهایی/ص۶۰۳٫

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *