سایر مطالب

۲- آیا زرتشتیان آمدن مصلح آخر الزمان را باور دارند؟

زرتشتیان، از نظر فقهی و آداب مناسک دینی، عالوه بر اوستا، متون جانبی مفصلی در دست دارند که طهارت و نجاسات و قوانین ازدواج و طالق و تجارت را دربردارد. در مجموعه اوستا، واژه «سوشیانس» چه به صورت جمع و چه به صورت مفرد، به دفعات استفاده شده است. سوشیانس، از ریشه «سویا» همان سود به معنای بهره و منفعت گرفته شده که به مفهوم سودرسان است.
او را از این جهت «سوشیانس» خوانند که به همه جهان مادی، منفعت و سود میرساند.

سوشیانس، در کاربردهای جمع خود، شامل زرتشت و حامیان و یاران و مبلغان نوسازان و آرایندگان جهان پایانی است که ویژگی های عمده آنان، عبارتند از: خردمندی و نیکوکاری و سودرسانی به همه موجودات و ستایش پروردگار و آراستن عالم معنوی و غلبه بر خصومت دیوان و پاک کردن جهان از دروغ.
از آن جا که دین، با یک رهبر، یعنی زردشت شروع شد، با یک رهبر نیز به پایان می رسد و سوشیانس در پایان، پیشوای دینی و در واقع آخرین پیشوای دینی خواهد بود.
تفاوت عمده موعود اسلام و مزدیسان، در آن است که مسلمانان، به زنده بودن موعودشان معتقد هستند، در صورتی که موعودهای مزدیسان، تا پیش از ظهورشان، متولد نشده اند.

ولادت موعود زرتشت

سی سال مانده به پایان آخرین هزاره هستی، دختری پانزده ساله از سلاله زرتشت که به مردی نپیوسته، از میان قومی خداپرست که بالای کوه اوشیدا نزدیک دریاچه کیسانیه قرار دارد، به دریاچه میرود و در آن آب، تن خویش را خواهد شست وجرعه ای از آن را مینوشد و حامله میشود. پس از نُه ماه، پسری بزاید موسوم به «استوت ارند» که به نامهای سوسیوس، سوشیوس، سوشیان، سوشیانس نیز خوانده میشود.
این فرزند، در سی سالگی، به مکالمه اهورا مزدا موفق میشود و به نو کردن جهان، همت خواهد گماشت.

نشانه های ظهور

آمدن سوشیانس، آن قدر طول میکشد که درباره او گویند که نمی آید؛ در حالی که او خواهد آمد.
خورشید، در آسمان، به مدت سی شبانه روز، توقف میکند.
سقوط یک شهاب یا ستاره به نام «جوز هر مار» بر زمین است.
نیز زمین لرزه بسیار باشد؛ جوانان، زود پیر شوند و هر کس از کردار بد خود شاد است و ارجمند. مردم ستمگر را به نیکی دارند و مردم دیندار را به بدی.
ویژگیهای موعود
او، دارای فرّه ای قویتر از سایر مردمان است؛
با نگاه بخشایش، به جهان می نگرد؛
با دیده خرد به خلائق می نگرد و جهان را جاودانگی می بخشد؛
او، داناتر، راست گفتارتر، مددکار و خردمندتر از همه خلائق است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *