اخبار مهدوی فعالیت های بنیاد معرفی کتاب

چهارمین ویژه نامه رصد

چهارمین شماره از ویژه نامه خبری تحلیلی رصد، با موضوع بررسی آخرین تحرکات غرب در حوزه مهدویت و آخرالزمان گرایی تنظیم و منتشرگردید. این ویژه نامه به سفارش بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) و به همت موسسه فرهنگی عصر موعود تهیه و در اختیار عموم علاقه مندان قرار میگیرد. در این شماره می‌خوانید سخن سردبیر […]

معرفی کتاب

فصلنامه انتظار موعود ۶۶

چکیده یکی از دستورهای قرآن به مومنان در آیه ۲۰۰ سوره آل عمران امر به صبر و پایداری و در کنار آن مصابره و مرابطه است. بر اساس دیدگاه صاحب نظران ، به ویژه مفسران و آنچه از روایات معصومان (ع) به دست می آید، بین صبر و مصابره تفاوت هایی است ضمن اینکه مصابره […]

معرفی کتاب

کتاب مهدویت پایانی بر سکولاریسم

امروزه هزینه های کلانی درباره آینده پژوهی صرف میشود. این هزینه ها از آنجا قابل توجیه است که رصد چشم انداز و قله های فراسو ، مسیر و جهت گیری امروز هر جامعه ای را تعیین خواهد کرد. بر همین اساس، جوامع به دنبال برنامه ریزی و مدیریت اند و راهکار های رسیدن به افق […]

معرفی کتاب

کتاب درسنامه مهدویت، آینده جهان و جهانی شدن

درسنامه پیش رو حاوی مطالبی درباره مهدویت، آینده نگری دینی، آینده پژوهی، آینده جهان و جهانی شدن انقلاب جهانی مهدوی است. مهمترین بعد آن، توجه روش منده و فراگیر به آینده نگری است. همچنین در این کتاب به اهمیت بحث آینده پزوهی و جهانی شدن نیز پزداخته شده است. آینده نگری در ادیان و مکاتب […]

معرفی کتاب

کتاب سلسله مباحث مهدویت(۳) توقیت

مجموعه حاضر خلاصه از یکی عناوین بحثهای خارج مهدویت حقیر است که در حوزه مقدس قم پیرامون حکم توقیت در قالب سه پرسش اساسی طرح گردیده است: ۱- جایگاه توقیت و تعیین زمان ظهور در روایات چگونه است؟ ۲- آیا ائمه از زمان ظهور اطلاع دارند؟ ۳- نظر علما شیعه در مورد زمان ظهور چگونه […]